Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).
 

 

Nezaradené pomocné článkyVyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Prístupnosť
Pri tvorbe webových stránok bol kladený dôraz na pravidlá prístupnosti. Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosť a spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky WCAG. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky) a pre osoby so špecifickými potrebami. Stránky zodpovedajú webovým štandardom konzorcia W3C HTML 5 Transitional a boli validované nástrojmi https://validator.webylon.info/ a https://validator.w3.org/. Web po technickej stránke vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Stránky sa bez problémov dajú používať s vypnutými obrázkami alebo kaskádovými štýlmi a sú funkčné aj bez podpory klientskych skritovacích jazykov (JavaScrit, Flash a pod.).

Navigácia
K hlavnej navigácii slúži menu, které je umiestnené v ľavej hornej časti stránky. Tieto odkazy delia stránky na jednotlivé „rubriky“ a články na tomto webe sa delia do rubrík. Všetky textové odkazy v súvislom texte sú odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím. Odkazy sa neotvárajú do nového okna.

Farby
Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Ak na týchto stránkach narazíte na technické chyby alebo čokoľvek, čo odporuje pravidlám prístupnosti, informujte nás prosím na adrese www@kvalitne.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

Prístupnosť
Pri tvorbe webových stránok bol kladený dôraz na pravidlá prístupnosti. Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosť a spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky WCAG. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky) a pre osoby so špecifickými potrebami. Stránky zodpovedajú webovým štandardom konzorcia W3C HTML 5 Transitional a boli validované nástrojmi https://validator.webylon.info/ a https://validator.w3.org/. Web po technickej stránke vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Stránky sa bez problémov dajú používať s vypnutými obrázkami alebo kaskádovými štýlmi a sú funkčné aj bez podpory klientskych skritovacích jazykov (JavaScrit, Flash a pod.).

Navigácia
K hlavnej navigácii slúži menu, které je umiestnené v ľavej hornej časti stránky. Tieto odkazy delia stránky na jednotlivé „rubriky“ a články na tomto webe sa delia do rubrík. Všetky textové odkazy v súvislom texte sú odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím. Odkazy sa neotvárajú do nového okna.

Farby
Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Ak na týchto stránkach narazíte na technické chyby alebo čokoľvek, čo odporuje pravidlám prístupnosti, informujte nás prosím na adrese www@kvalitne.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.